Publications

2013

 • Koppen, J.M. van, Corver, N.F.M. & Kranendonk, H.P. (2013). De nominale woordgroep vanuit dialectver­gelijkend perspectief. Nederlandse taalkunde, 18(2), 107-138.
 • Hoekstra, E. and M. van Koppen (2013) Holland and Utrecht: Morphology and syntax. In F. Hinskens & J. Taeldeman (eds), Language and Space: Dutch (Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation, 3). Berlin / Boston: De Gruyter Mouton, 418-433.

2012

 • Koppen, J.M. van & Haegeman, L. (2012). Complementizer agreement and the relation between T and C. Linguistic inquiry, 43(3), 441-454.
 • Koppen, J.M. van (2012). The distribution of phi-features in pronouns. Natural Language & Linguistic Theory, 30(1), 135-177.
 • Koppen, J.M. van & Belder, M. de (2012). Weinig voorspellends of verklarende: een antwoord op de constructie-afhankelijke morfologie van Booij. Nederlandse taalkunde, 17(2012-2), 310-318.

2011

 • Koppen, J.M. van & Putnam, M. (2011). All there is to know about the alls-construction. Journal of comparative Germanic linguistics, 14(2), 81-109.
 • Corver, N.F.M. & Koppen, J.M. van (2011). NP-ellipsis with adjectival remnants: a micro-comparative perspective. Natural Language & Linguistic Theory, 29(2), 371-421.
 • Koppen, J.M. van & Corver, N.F.M. (2011). Micro-diversity in Dutch interrogative DPs. A case study in the (dis)continuous ‘wat voor ‘n N’-construction. In P. Sleeman & H. Perridon (Eds.), The Noun Phrase in Romance and Germanic: Structure, Variation and Change Amsterdam: John Benjamins.

2010

 • Aboh, E., Corver, N.F.M., Dyakonova, M. & Koppen, J.M. van (2010). DP-internal information structure: Some introductory remarks. Lingua, 120, 782-801.
 • Corver, N.F.M. & Koppen, J.M. van (2010). Ellipsis in Dutch possessive noun phrases: a micro-comparative approach. The Journal of Comparative Germanic Linguistics, 13, 99-140.
 • Koppen, J.M. van (2010). Subjectverdubbeling: heranalyse of analogie?. Nederlandse taalkunde, 15(3), 331-335.

2009

 • Koppen, J.M. van & Corver, N.F.M. (2009). Let’s focus on NP-ellipsisGroninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik, 48, 3-26.
 • Koppen, J.M. van & Putnam, M. (2009). C-agreement or something close to it: Some thoughts on the ‘alls-construction’. In A. Alexiadou, J. Hankamer, Th McFadden & J Nuger (Eds.), Advances in Comparative Germanic Syntax(pp. 41-59). Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

2006-2008

 • Koppen, J.M. van (2008). Agreement with coordinated subjects: a comparative perspective. Linguistic Variation Yearbook, 7, 121-161.
 • Koppen, J.M. van & Cremers, C. (2008). Boolean Agreement in Tegelen Dutch. Lingua, 118(8), 1064-1079.
 • J. van Craenenbroeck & M. van Koppen (2008). Pronominal doubling in Dutch dialects. In S. Barbiers & M. Lekakou (Eds.), Microvariations in syntactic doubling Emerald.
 • Koppen, M. van (2007). Agreement with coordinated subjects: a comparative perspective. In: Linguistic Variation Yearbook. 7, 121-161.
 • J. van Craenenbroeck & M. van Koppen(2007), Theorie, empirie en subjectverdubbeling: een antwoord op Haegeman (2005). In: Taal & Tongval 59:2. 149-172.
 • Koppen, M. van (2007). Agreement with (the internal structure of) copies of movement. In: N. Corver & J. Nunes (eds.). The copy-theory of movement. John Benjamins: Amsterdam/Philadelphia, 327-350.
 • Barbiers, S. & M. van Koppen (2006). Een plaats voor tijd in het middenveld van de Nederlandse zin. In: L. Cornips, M. van Oostendorp & G. De Schutter (eds.). Taal & Tongval, Themanummer 19 het morfologische landschap van het Nederlands, 24-39.
 • Koppen, M. van (2006). A new view on First Conjunct Agreement: evidence from Dutch dialects. In: J. Costa & M.C. Figueiredo Silva (eds). Studies on agreement. John Benjamins: Amsterdam/Philadelphia, 121-141.

2000-2005

 • Koppen, J.M. van, & Rigterink, M. (2005). Waffere?? Een onderzoeksproject naar syntactische variatie in het Nederlands. Nednr., zomer(101), 20-22.
 • Haslinger, I. & M. van Koppen (2002-2003). De verbale hendiadys als pseudocoordinatie. In: Taal & Tongval, themanummer dialectsyntaxis.
 • Craenenbroeck, J. van & M. van Koppen (2002-2003). Congruentie en localiteit in de Nederlandse dialecten. In: Taal & Tongval, themanummer dialectsyntaxis.
 • Van Craenenbroeck, J. & M. van Koppen (2002). Pronominal doubling and the structure of the left periphery in southern Dutch. In: S. Barbiers et al. Proceedings of the Workshop on Syntactic Microvariation. pp. 280 – 304. http://www.meertens.knaw.nl/books/synmic/
 • Van Craenenbroeck, J. & M. van Koppen (2002). Subject doubling in Dutch dialects. In: M. van Koppen et al. Proceedings ConSole 9. http://www.hum.leiden.edu/lucl/research/SOLE/proceedings.jsp
 • Hoekstra, E. & M. van Koppen (2000). Het diminutiefsysteem in het Bildts: Fries of Hollands? In: D. Boutkan et al. Language Contact: Substratum, Superstratum, Adstratum in Germanic Languages.
 • Hoekstra, E. & M. van Koppen (2000). Het Bildts als resultaat van Fries-Hollands taalcontact. In: D. Boutkan et al. Language Contact: Substratum, Superstratum, Adstratum in Germanic Languages.